Acțiune in contrafacere marca

În cazul în care suspectați că marca dvs. a fost contrafăcută, puteți iniția o acțiune în instanță pentru a vă proteja drepturile de proprietate intelectuală. Iată pașii generali pe care îi puteți urma în cazul unei acțiuni împotriva contrafacerii unei mărci:

Conform dispozițiilor art. 39 din Legea nr. 84/1998, fără a aduce atingere drepturilor titularilor dobândite înainte de data depunerii cererii sau de data de prioritate a mărcii înregistrate, titularul acesteia poate cere instanței judecătorești competente, printr-o acțiune în contrafacere, să interzică terților să utilizeze, în activitatea lor comercială, fără consimțământul său:
a) un semn identic mărcii, pentru produse sau servicii identice celor pentru care marca a fost înregistrată;
b) un semn pentru care, datorită faptului că este identic sau asemănător cu o marcă și din cauză că produsele sau serviciile cărora li se aplică marca sunt identice sau similare, există un risc de confuzie în percepția publicului, incluzând riscul de asociere între semn și marcă;
c) un semn identic sau asemănător cu marca, pentru produse sau pentru servicii identice, similare sau diferite de cele pentru care marca este înregistrată, când aceasta din urmă a dobândit un renume în România și dacă prin utilizarea semnului fără motiv justificat se obțin foloase necuvenite din caracterul distinctiv sau renumele mărcii ori se aduce atingere acestora;
d) un semn identic sau asemănător cu marca care este utilizat în alt scop decât acela de a distinge produsele sau serviciile, atunci când utilizarea acestui semn, fără motive întemeiate, atrage obținerea de foloase necuvenite din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii ori aduce atingere acestora.
1. Colectarea de probe:
• Documentați orice dovadă a contrafacerii, cum ar fi fotografii, materiale publicitare sau orice altceva care să ateste utilizarea neautorizată a mărcii dvs.
2. Consultarea unui avocat:
• Este esențial să vă consultați cu un avocat specializat în proprietate intelectuală. Un avocat vă poate oferi consiliere cu privire la încălcarea drepturilor de marcă și vă poate ghida prin procesul legal.
3. Verificarea drepturilor de marcă:
• Asigurați-vă că drepturile dvs. de marcă sunt înregistrate corect și că aveți documentația necesară pentru a susține acțiunea împotriva contrafacerii.
4. Trimiterea unei notificări de încetare:
• Avocatul dvs. poate trimite notificare de încetare către părțile implicate, solicitând încetarea imediată a utilizării neautorizate a mărcii dvs. și repararea prejudiciilor suferite.
5. Depunerea unei cereri de chemare în judecată la instanța competentă:
• Dacă notificarea de încetare nu produce rezultate sau dacă situația este urgentă, puteți depune o plângere la instanța competentă. Avocatul va pregăti și depune documentele necesare pentru a iniția procesul legal.
6. Monitorizarea procesului legal:
• Urmați îndeaproape procesul legal, furnizând orice informații suplimentare solicitate de instanță și participând activ la toate etapele procedurii.
7. Executarea hotărârii judecătorești:
• Dacă obțineți o hotărâre favorabilă, asigurați-vă că se execută corespunzător. Acest lucru poate implica confiscarea produselor contrafăcute și/sau obținerea de compensații financiare.
Este important să acționați prompt și să căutați asistență legală pentru a vă asigura că procesul decurge în conformitate cu legile relevante și pentru a maximiza șansele de succes în protejarea drepturilor dvs. de marcă.

Nici un comentariu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *