_

Avocat București - Cabinet Avocat Oana Roberta Turiga

_
_

Domenii de expertiza

_
Avocat București - Cabinet Avocat Oana Roberta Crețu Turiga

Oana Roberta Cretu Turiga

Deviza Cabinetului nostru este  “Luctor et emergo” Ma lupt și reușesc! Milităm pentru protejarea valorilor societății, respectiv: viața, libertatea, familia, proprietatea, precum și respectarea drepturilor și obligațiilor asumate în diverse raporturi juridice. Dreptatea, ca principiu atât moral, cât și juridic, pune în centrul atenției individul și posibilitatea acestuia de a trăi cum se cuvine într-o societate în care i se respectă drepturile, fără a vătăma sau păgubi pe altul. 

“DON’T RAISE YOUR VOICE, IMPROVE YOUR ARGUMENT” 

Consiliere juridica

Avocat Oana Roberta Cretu Turiga

Oana Roberta Cretu Turiga:

Cabinetul de avocat acordă un rol principal clientului, beneficiarul prestării serviciilor de asistență și reprezentare juridică. Cabinetul asigură transparență și depunerea diligențelor necesare în îndeplinirea obiectivelor fixate împreună cu clientul. Cheia pentru orice reușită este comunicarea dintre reprezentant, Cabinetul de avocat, respectiv reprezentat, clientul. "Orice problemă are și o parte buna!" 

Luctor et emergo ( Ma lupt și reușesc! )

Expertiza Cabinet Avocat Oana Roberta Crețu Turiga

_
Imigrari

Imigrari

Cabinetul nostrum ofera asistenta juridica si reprezentare in fata Inspectoratului General / Judetean pentru Imigrari, precum si intocmire, depunere dosare la aceste institutii.
Precum, obtinere aviz de munca, vize de lunga sedere in scop de angajare / detasare, prelungirea dreptului de sedere, contestarea pe calea instantelor judecatoresti a deciziilor si masurilor dispuse de autoritati.

Gazduire Sediu Social

Gazduire Sediu

Art. 104 Statutul profesiei de avocat
Stabilirea temporara a sediului unor societati comerciale la sediul profesional al avocatului presupune utilizarea sediului profesional al avocatului pentru scopul limitat al constituirii legale si autorizarii functionarii societatii comerciale sau, dupa caz, pentru mutarea sediului ori pentru stabilirea unui sediu secundar al societatii in cauza.
Art. 105 Statutul profesiei de avocat
1. In vederea stabilirii temporare a sediului societatii comerciale in cauza, avocatul va intocmi si semna cu reprezentantul societatii un contract separat de asistenta juridica avand acest obiect.
2. Perioada pentru care sediul societatii in cauza este stabilit la sediul profesional al avocatului nu poate depasi 1 an, iar dovada sediului se face cu contract de asistenta juridica.
Motive pentru care solicitati gazduirea sediului social al societatii la Cabinet Avocat :
- Nu sunteti proprietarul unui spatiu, al unui imobil ( casa, apartament ) pentru a stabili sediul social al viitoarei societati;
- Preferati sa va inregistrati sediul social in Bucuresti;
- Planuiti sa va mutati sediul din tara sau din strainatate in Bucuresti;

Drepturile Omului

Drepturile Omului

Drepturile omului sunt definite ca fiind drepturile pe care le poseda fiecare fiinta umana, pe care le obtine la nastere, si care ii apartin acesteia indiferent de nationalitate, domiciliu / rezidenta, origine nationala sau etnica, sex, culoare, religie, limba, dizabilitate sau orice alt statut.

Cabinetul nostrum actioneaza pentru fiecare persoana care se simte neindreptatita, considerand ca i-au fost incalcate drepturile. Astfel, va putem oferi opinii juridice despre optiunile legale pe care le aveti, precum si cu asistenta si reprezentarea juridica in fata autoritatilor competente.

Art. 6 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului – Dreptul la un proces echitabil “1. Orice persoana are dreptul la judecarea in mod echitabil, in mod public si intr-un termen rezonabil a cauzei sale, de catre o instanta independenta si impartiala, insituita de lege, care va hotara fie asupra incalcarii drepturilor si obligatiilor sale cu caracter civil, fie asupra temeiniciei oricarei acuzatii in materie penala indreptata impotriva sa. Hotararea trebuie sa fie pronuntata in mod public, dar accesul in sala de sedinta poate fi interzis presei si publicului pe intreaga durata a procesului sau a unei parti a acestuia, in interesul moralitatii, al ordinii publice ori al securitatii nationale intr-o societate democratica, atunci cand interesele minorilor sau protectiei vietii private a partilor la proces o impun, sau in masura considerate absolut necesara de catre instanta, atunci cand, in imprejurari speciale, publicitatea ar fi de natura sa aduca atingere intereselor justitiei. ( … )”

Protectia Datelor

Protectia Datelor

Cabinetul de avocat Oana Roberta Cretu Turiga ofera consultanta si asistenta juridica in vederea asigurarii respectarii legislatiei privind protectia datelor ( Regulamentul ( UE ) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in cee ace priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ( Regulamentul general privind protectia datelor );, Legea nr. 190/2018 ).

Cabinetul nostru ofera servicii:
- Consultanta juridica privind protectia datelor – GDPR;
- Redactarea politicilor GDPR, redactare documente si clause privind protectia datelor, informarea persoanelor vizate si a colaboratorilor, asigurarea conformitatii protectiei datelor privind website-ul dvs;
- Asistenta sau reprezentare juridica in cazul controalelor din partea ANSPDCP.

Real Estate

Real Estate

Cabinetul de avocat vine in protejarea priectelor contractuale comerciale si juridice ale clientilor Cabinetului, prin acordarea de consultanta juridica cu privire la probleme de drept imobiliar, asistenta si reprezentare juridica in fata instantelor competente.
Secretul unei tranzactii imobiliare cu finalitate pozitiva pentru client il reprezinta, ca etape premergatoare, verificarea amanuntita a situatiei juridice a bunurilor immobile care fac obiectul tranzactiei.

Contracte

Contracte

Cabinetul de avocat este specializat in redactarea, revizuirea, negocierea, atat a contractelor civile cat si a celor comerciale, pentru protejarea drepturilor, intereselor clientului nostrum.
Contractele se redacteaza si se comunica clientului, dupa discutarea in prealabil cu acesta despre strategia aleasa si punctele importante, clauzele esentiale pe care contractual trebuie sa le cuprinda. Contractul este considerat finalizat numai dupa ce clientul isi exprima acordul cu privire la continutul acestuia, astfel incat clauzele sa fie clare si sa exprime vointa partii / partilor.

Recuperari Creante

Recuperare Creante

Cabinetul nostru va poate oferi consultanta si asistenta juridica de calitate, in vederea recuperarii debitelor restante de la colaboratorii dvs, atat pe cale amiabila, prin transmiterea unei notificari si invitatii de rezolvare a diferendului, precum si pe cale judecatoreasca.

Cabinetul nostru se bazeaza pe incredere dintre avocat-client, prin comunicarea si informarea constanta cu privire la stadiul desfasurarii procedurilor de negociere sau cele desfasurate in fata instantei de judecata, precum si cu privire la strategia aleasa de comun acord cu clientul.

Drept Comercial

Drept Comercial

In prezent, numarul de profesionisti pe teritoriul tarii, a crescut considerabil. In deschiderea si gestionarea unei afaceri de succes, aveti nevoie de o riguroasa cunoastere a legii, precum si de cunoasterea procedurii de urmat.
Cabinetul nostrum va poate indruma inca dinainte de deschiderea unei afaceri, prin infiintarea unei societati, precum si pe parcurs, odata cu dezvoltarea dvs. pe piata vizata, atat in fata colaboratorilor, Registrului Comertului si autoritatilor competente.

Dreptul Familiei

Dreptul Familiei

Dreptul familiei, asa cum este reglementat de legislatia in vigoare, reuneste normle juridice care reglementeaza raporturile personale si cele patrimoniale izvorate din raporturile de casatorie, rudenie, adoptie, diverse chestiuni referitoare la raspunderea parinteasca si exercitarea autoritatii parintesti, precum si din alte relatii assimilate de lege, sub unele aspect, relatiilor de familie.
Cabinetul nostrum are o expertiza vasta cu privire la litigiile privind exercitarea autoritatii parintesti, stabilirea domeniului minorilor, exercitarea unui program de relatii personale dintre parintele nerezident si minor, contributia parintelui nerezident la cheltuielile de crestere si educare ale minorului ( pensia de intretinere ), desfacerea casatoriei prin divort, intermedierea in ajungerea la o intelegere cu privire la aceste tipuri de diferende, partajarea bunurilor commune etc.