Care sunt situatiile in care nu puteti fi concediati de angajator?

Care sunt situatiile in care nu puteti fi concediati de angajator?


Care sunt situatiile in care nu puteti fi concediati de angajator?

Care sunt situatiile in care nu puteti fi concediati de angajator?  În scopul protejării angajaților, Codul Muncii prevede în art. 61 anumite interdicții privind concedierea. Astfel, angajatorul nu vă poate concedia în mod legal în următoarele situații:
1)pe perioada în care femeia salariată este gravidă, pe durata concediului de maternitate și pe durata concediului pentru creşterea copilului. – În măsura în care angajatorul a luat cunoştinţă de faptul că angajata este însărcinată, acesta nu o poate concedia în această perioadă, dar nici ulterior, atunci când se află în perioada concediului pentru creșterea copilului. Totuși, dacă vorbim de concedieri colective, și salariatele gravide pot fi concediate în acest context, dacă această concediere nu are nicio legătură cu starea lor de graviditate.
2)pe durata efectuării concediului paternal – Tatăl copilului nou-născut care are dreptul la un concediu paternal de 10 zile lucrătoare, pe perioada căruia nu poate fi concediat.
3)pe durata concediului pentru îngrijirea copilului bolnav – În siutația în care salariatul/salariata se află în concediu pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau, în cazul copilului cu handicap, pentru afecţiuni intercurente, a copilului de până la 18 ani, angajatorul nu poate dispune concedierea.
4)pe perioada concediului de îngrijitor – Concediul de îngrijitor se acordă în vederea oferirii de către salariat a sprijinului personal unei rude sau unei persoane care locuieşte cu el și care are nevoie de îngrijire, ca urmare a unei probleme medicale grave. Acest concediu se poate lua pe o durată de 5 zile într-un an calendaristic, perioadă în care angajatul nu poate fi concediat.
5)pe durata concediului de odihnă – Pentru a fi dispusă în mod legal, concedierea salaratului ar trebui dispusă după întoarcerea angajatului din concediul de odihnă.
6)pe durata incapacităţii temporare de muncă – În măsura în care aveți un certificat medical care să vă ateste incapacitatea temporară de muncă, angajatorului nu îi este legal posibil să vă concedieze.
7)în cazul în care salariatul absentează din situații neprevăzute, urgente – Conform Codului Muncii, salariatul are dreptul de a absenta de la locul de muncă în situaţii neprevăzute, determinate de o situaţie de urgenţă familială cauzată de boală sau de accident, care fac indispensabilă prezenţa imediată a salariatului, în condiţiile informării prealabile a angajatorului şi cu recuperarea perioadei absentate până la acoperirea integrală a duratei normale a programului de lucru a salariatului. În această
perioadă a absentării, care nu poate avea o durată mai mare de 10 zile lucrătoare într- un an calendaristic, angajatul nu poate fi concediat.
8)pe durata carantinei – În măsura în care activitatea de la locul de muncă este suspendată ca urmare a instituirii carantinei, angajatorul nu vă poate concedia.

Nici un comentariu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *