Divortul prin acord

Divortul prin acord


Divortul prin acord

 

Divortul prin acord oferă o cale eficientă și demnă pentru soții care doresc să pună capăt căsătoriei lor cu respect reciproc și înțelegere. Prin această metodă, cuplurile pot evita disputele îndelungate și costisitoare, concentrându-se pe soluționarea amicală a aspectelor esențiale precum împărțirea bunurilor, custodia copiilor și suportul financiar.
Ce opțiune au soții care vor să înceteze căsătoria prin acord?
După cum bine știm, soții pot alege să înceteze căsătoria prin divorț, pe cale notarială, pe cale administrativă, dar și prin intermediul instanței de judecată.
Soții pot alege să divorțeze pe cale notarială dacă s-au înțeles cu privire la toate aspectele, inclusiv cu privire la numele soților după divorț, exercitarea autorității părintești, locuința minorului, program de legături personale, pensie de întreținere.
De asemenea, soții pot alege să divorțeze pe cale administrativă, printr-o cerere scrisă care se depune și se semnează personal de către ambii soți, în fața ofițerului de stare civilă delegat de la primăria care are în păstrare actul acestora de căsătorie sau pe raza căreia se află ultima locuință comună a soților. În această situația, ofițerul de stare civilă constată desfacerea căsătoriei, prin divorț pe cale administrativă, dacă soții sunt de acord cu divorțul și nu au copii minori, născuți din căsătorie sau adoptați.
A treia variantă o reprezintă divorțul prin acord pe calea instanței de judecată.) În cazul în care cererea de divorţ se întemeiază pe acordul părţilor, ea va fi semnată de ambii soţi sau de către un mandatar comun, cu procură specială autentică. Dacă mandatarul este avocat, el va certifica semnătura soţilor, potrivit legii. (Art 930 Cod Procedura Civila)
Dacă soții au copii minori, în cererea de divorţ soţii vor stabili şi modalităţile în care au convenit să fie soluţionate cererile accesorii divorţului, precum modalitatea de exercitare a autorității părintești, locuința minorilor, programul de legături personale și cuantumul pensiei de întreținere datorată de părintele la care nu locuiește minorul.
După depunerea cererii de divorț, instanța va verifica existenta consimțământului soților, după care va fixa termen pentru soluționarea cererii în camera de consiliu.

Taxa de timbru judiciar în cazul divorțului prin acord pe cale judecătorească

În situația divorțului prin acord, taxa judiciară de timbru este de 200 lei. Ce e important de subliniat este că acum se poate achita și pe diferite platforme online, fără a fi necesar un drum la oficiul poștal.
Conform art. 40 OUG 80/2013: Taxele judiciare de timbru se plătesc de debitorul taxei în numerar, prin virament sau în sistem on-line, într-un cont distinct de venituri al bugetului local “Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru”, al unității administrativ teritoriale în care persoana fizică are domiciliul sau reședința ori, după caz, în care persoana juridică are sediul social. Costurile operațiunilor de transfer al sumelor datorate ca taxă judiciară de timbru sunt în sarcina debitorului taxei.(2) Dacă persoana care datorează taxa judiciară de timbru nu are nici domiciliul, nici reședința ori, după caz, sediul în România, taxa judiciară de timbru se plătește în contul bugetului local al unității administrativ teritoriale în care se află sediul instanței la care se introduce acțiunea sau cererea.

Solutionarea cererii de divorț prin acord
La termenul de judecată fixat pentru soluționarea cererii de divorț, instanța de judecată, va verifica dacă soții stăruie în desfacerea căsătoriei prin acord, iar în caz afirmativ, va pronunța divorțul dintre soți prin hotărâre definitivă fără motivare, dacă părțile nu au copii minori, iar în caz contrar, când părțile au copii minori, instanța va verifica dacă părțile sunt de acord cu privire la toate capetele de cerere accesorii divorțului ( custodie, locuința minor, program de legături personale și pensie de întreținere) și va pronunța o hotărâre fără motivare, definitivă doar în ceea ce privește divorțul.

In situatia in care unul din soti a introdus cererea de divort din culpa celuilalt sot, iar cel din urma recunoaste faptele care au dus la destramarea casatoriei, instanta, daca sotul reclamant este de acord, va pronunta divortul fara a cerceta motivele divortului si fara a face mentiune despre culpa sotilor pentru destramarea relatiei acestora.

Dacă vă aflați în procesul de divorț prin acord și căutați asistență legală, contactați-ne pentru a beneficia de consultanță și reprezentare de specialitate, asigurându-vă că separarea se desfășoară cât mai armonios și eficient.


De asemenea, ne puteți urmări pe rețelele sociale, precum Facebook, Instagram și Tik-Tok, pentru a accesa interviuri, materiale educative despre dreptul familiei și insight-uri din practica noastră juridică.

Nici un comentariu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *