Dreptul părintelui separat de copil

 

În cazul în care locuința minorilor este stabilită la unul dintre părinți, părintele separat de copiiii lui are dreptul de a avea legături personale cu acesta.

În caz de neînţelegere între părinţi, instanţa de tutelă decide cu privire la modalităţile de exercitare a acestui drept.

În procedurile administrative sau judiciare care îl privesc, ascultarea copilului care a împlinit vârsta de 10 ani este obligatorie. Cu toate acestea, poate fi ascultat şi copilul care nu a împlinit vârsta de 10 ani, dacă autoritatea competentă consideră că acest lucru este necesar pentru soluţionarea cauzei.

Dreptul de a fi ascultat presupune posibilitatea copilului de a cere şi a primi orice informaţie, potrivit cu vârsta sa, de a-şi exprima opinia şi de a fi informat asupra consecinţelor pe care le poate avea aceasta, dacă este respectată, precum şi asupra consecinţelor oricărei decizii care îl priveşte.Orice copil poate cere să fie ascultat, iar respingerea cererii de către autoritatea competentă trebuie motivată.

Opiniile copilului ascultat vor fi luate în considerare în raport cu vârsta şi cu gradul său de maturitate.

Părintele nerezident are în acelaşi timp dreptul şi obligaţia de a menţine legăturile personale cu copilul său/copiii săi. Astfel, acesta are obligaţia de a veghea la creşterea, dezvoltarea şi educarea copilului său. Totodată, minorul are în acelaşi timp dreptul de a se bucura de prezenţa ambilor părinți în viața sa, atunci când aceasta nu contravine interesului superior al minorului. Instanța de tutelă are obligația de a urmări interesul superior al minorilor și de a susține normalizarea relațiilor de familie, chiar dacă părinții sunt separați.

În cazul în care părinții nu se înțeleg, instanța de tutelă poate dispune un program de legături personale dintre minor și părintele nerezident, raportat la vârsta minorului, nevoile acestuia, gradul de afectivitate dintre copil și părinte, situația locativă a părintelui, influența sa asupra minorului etc.  Acest program se poate modifica odată cu vârsta minorului, sau în situația în care apar aspecte noi, de la ultima hotărâre pronunțată cu privire la programul de legături personale, pe calea instanțelor de judecată sau pe cale notarială, dacă părinții sunt de acord.

Nici un comentariu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *